STAŁA OBSŁUGA BHP - OUTSOURCING

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy proponujemy Państwu bardzo wygodną i efektywną formę jaką jest powierzenie obsługi BHP specjalistom z firmy zewnętrznej.

Realizacja wszelkich zadań odbywa się na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu Pracy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres stałej obsługi BHP obejmuje:

 • Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych.
 • Szkolenia BHP.
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników.
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych.
 • Nadzór nad zapewnieniem apteczek pierwszej pomocy.
 • Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP.
 • Pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy.
 • Opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy.
 • Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników.
 • Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Występowanie w imieniu Klienta podczas kontroli (np. PIP bądź PIS)
 • Wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP
 • Prowadzenie rejestrów BHP (prawo pracy nakłada obowiązek ich prowadzenia).

Cena miesięcznej obsługi firmy w zakresie usług BHP ustalana jest z każdym klientem indywidualnie.

SZKOLENIA BHP

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu grupowych szkoleń bhp, zarówno wstępnych jak i okresowych, szkoleń ppoż oraz szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Oferowane przez nas szkolenia BHP prowadzone są z użyciem technik audiowizualnych mających na celu zaciekawienie uczestników szkolenia oraz pomoc w zrozumieniu omawianych przepisów. Za priorytet stawiamy sobie zrozumienie prezentowanych przez nas treści oraz przyjazną atmosferę podczas szkoleń.

Oferujemy:

 • szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników;
 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych;
 • szkolenia okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami;
 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Opłaty za szkolenia BHP ustalamy indywidualnie i zależą one np: od ilości osób oraz rodzaju szkolenia.